Skip to content

Folosim Datele cu Caracter Personal Colectate în Următoarele Scopuri:

– Pentru a livra servicii precum buletinele de ştiri, evenimentele sau produsele pe care le-aţi cerut sau achiziţionat.
– Pentru a asigura accesul la secţiuni cu acces limitat ale site-ului.
– Pentru a îmbunătăţi securitatea accesului.
– Pentru a imbunătăţi uzabilitatea şi a vă furniza un serviciu cât mai bun.
În diferite secţiuni din Site se găsesc link-uri pentru a ne trimite un mesaj email. Adresa dumneavoastră de email este folosită pentru a vă trimite un raspuns şi mesajul dumneavoastră este reţinut pentru referinţe viitoare în cazul în care decideţi să ne contactaţi din nou. Adresa dumneavoastră de e-mail şi numele furnizat intră în categoria datelor tip \”Business Data\”, iar SC ASEVA STIL SRL le va putea utiliza, inclusiv în a le furniza unor terţi, având acceptul dumneavoastră.
SC ASEVA STIL SRL poate dezvălui datele cu caracter personal către terţi dacă acest lucru este cerut de lege sau în cazurile de bună credinţă în care aceste acțiuni sunt necesare pentru:

(a) conformarea la rigorile legii;

(b) protejarea şi apărarea drepturilor de proprietate ale SC ASEVA STIL SRL şi ale site-ului web;

(c) acţionarea în circumstanţe de urgenţă pentru protejarea siguranţei personale a angajaţilor, utilizatorilor de produse sau servicii, sau a persoanelor publice.

Atunci când suntem solicitaţi să furnizăm date cu caracter personal sau ni se permite acest lucru, vor fi dezvăluite doar acele date necesare îndeplinirii obiectului solicitării.

SC ASEVA STIL SRL nu vinde, schimbă sau închiriază date cu caracter personal către terţi.

Securitatea Datelor Colectate

SC ASEVA STIL SRL utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaţilor şi proceduri de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale în vigoare.

Serverul pe care Site-ul este găzduit este protejat de acces fizic şi la distanţă limitat, fiind instalat în incinte adecvate tehnic şi dpdv al securităţii. Depunem toate eforturile rezonabile, justificate comercial pentru a vă proteja datele cu caracter personal colectate, analizăm noile tehnologii în domeniu şi – atunci şi dacă este cazul – le aplicăm în vederea upgrade-ului sistemelor noastre de securitate. De asemenea, infrastructura hardware şi software utilizate de către Site-ul SC ASEVA STIL SRL , sunt periodic analizate din punct de vedere al securităţii.

Legislaţie

Politica de confidenţialitate se supune legislaţiei române. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamaţiei la sediul SC ASEVA STIL SRL. În cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competentă instanţa judecătorească din aceeaşi structură administrativă cu sediul SC ASEVA STIL SRL.